Alluitz Consulting

Izaera pertsonaleko datuen babesa:

 • Datu kategoria berrien identifikazioa.
 • Informatutako baimenen eta adingabeei buruzko baimenen idazketa.
 • Tratamendu jardueren erregistroa.
 • Datuen babesari buruzko eragin ebaluazioak.
 • Datuen babeserako ordezkaria (DBO-DPD).
 • Segurtasun neurriak.- Arriskuaren azterketa.
 • Segurtasun bortxaketen jakinarazpena.

Zigor compliance-a:

 • Enpresaren antolakuntza estrukturaren azterketa.
 • Zigor arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa.
 • Delituen prebentziorako zainketa eta kontrol neurriak.
 • Compliance Officer.
 • Prestakuntza.